PLA D'ESTUDIS

Curs 2017-18

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Els primers anys de contacte amb la música estan pensats per desenvolupar la sensibilitat dels alumnes més petits a partir d’un treball sensorial a través de la veu, de petits instruments i d’instruments Orff, del moviment i dels elements bàsics de la música.

Nivell

Assignatures i dedicació horària setmanal

4 anys (P4) Música i moviment 4 anys (45 min)
5 anys (P5) Música i moviment 5 anys (45 min)

FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA (FMB)

Durant la FMB, l’alumne desenvoluparà l’aprenentatge d’un instrument i tindrà l’oportunitat d’adquirir els fonaments del llenguatge musical. També gaudirà de l’experiència de fer música en grup a través dels conjunts instrumentals i del cant coral.

Nivell

Assignatures i dedicació horària setmanal

FMB I
(1r primària)
Música activa I (2 sessions de 45’)
COI (Instrument I )
FMB II
(2n primària)
Música activa II (2 sessions de 45’)
Instrument II: individual   30’
2 alumnes 45’
3 alumnes 60’
FMB III
(3r primària)
Música activa III (2 sessions de 45’)
Instrument III: individual  30’
2 alumnes 50 ‘
3 alumnes 60 ‘
Col·lectiva instrumental III (45’)
Optatives III (no obligatòries): Conjunt Orff, Cor (45′)
FMB IV
(4t primària)
Música activa IV (2 sessions de 45’)
Instrument IV: individual  35’
2 alumnes 50’
3 alumnes 60’
Col·lectiva instrumental IV (45 min)
Optatives IV (no obligatòries): Conjunt Orff, Cor  (45′)
FMB V
(5è primària)
Música activa V (2 sessions de 45’)
Instrument V: individual  40’
2 alumnes 1 h 10’
3 alumnes 1 h 20’
Conjunt instrumental V 1 h /  Col·lectiva instrumental pianos i orgue VI (45 ‘)
Optatives V (no obligatòries): Cor , Col·lectiva instrumental (45′)
FMB VI
(6è primària)
Música activa VI (2 sessions de 45’)
Instrument VI: individual  45’
2 alumnes 1 h 15’
3 alumnes 1 h 30’
Conjunt instrumental VI 1 h / Col·lectiva instrumental pianos i orgue VI (45’)
Optatives VI (no obligatòries): Cor i Col·lectiva instrumental (45’)
 FMB ADAPTACIÓ  Música activa adaptació (1 sessió d’1h)
Instrument :
individual  30’
2 alumnes 45’
Conjunt instrumental
(depenent del nivell d’instrument)

Normativa:

 • Les optatives són opcionals.
 • L’escola es reserva el dret de suprimir alguna optativa, si així ho creu necessari.
 • El professor d’instrument (tutor) juntament amb l’Equip directiu decidirà com agrupar els alumnes d’instrument (individual o col·lectivament).

FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA (FMA)

La Formació Musical Avançada consta de dos programes: el Nivell Mitjà i l’Ampliació.

 

NIVELL MITJÀ PIANO I ORGUE

El programa de nivell mitjà està adreçat a alumnes que volen continuar els seus estudis musicals amb la mateixa línia que la Formació Musical Bàsica. Inclou instrument, llenguatge musical, harmonia, conjunts vocals i instrumentals i assignatures optatives. També ofereix la preparació necessària per poder accedir a estudis de grau professional.

Nivell

Assignatures

Llista d’optatives

1r i 2n – Llenguatge musical (2 h)
– Instrument (50 min)
– Una optativa a escollir
Conjunt vocal (Consultar annex)
Educació de la veu  (45 min)
Música i noves tecnologies (1 h)
Educació corporal (1h)
3r i 4t – Llenguatge musical (2h)
– Instrument (1h)
– Música de cambra (45 min)
– Optativa opcional (inclosa en el preu)
Conjunt vocal (Consultar annex)
Educació de la veu  (45 min)
Música i noves tecnologies (1 h)
Educació corporal (1h)
Combo (45 min)
5è i 6è – Llenguatge musical (2h)
– Instrument (1h)
– Música de cambra (45 min)
– Optativa opcional (inclosa en el preu)
Conjunt vocal (Consultar annex)
Educació de la veu  (45 min)
Música i noves tecnologies (1 h)
Educació corporal (1h)
Combo (45 min)
Iniciació a la direcció
Història de la música
Preparació proves accés
Música de cambra (45’ -optativa a 6è)

Conjunts vocals

Consulteu els conjunts al full annex.

Optatives

 • Els alumnes que no estiguin anivellats d’instrument i llenguatge triaran les optatives del curs d’acord amb el tutor i l’equip directiu.
 • Es podrà fer més d’una optativa sempre que hi hagi places disponibles i amb el consentiment del tutor.
 • L’escola es reserva el dret de suprimir alguna optativa, si així ho creu necessari.

Altres

 • Hi ha la possibilitat de fer un segon instrument (30, 40 o 50 minuts) sempre que hi hagi plaça (té un cost a part i no compta com a optativa).

NIVELL MITJÀ CORDA I VENT

El programa de nivell mitjà està adreçat a alumnes que volen continuar els seus estudis musicals amb la mateixa línia que la Formació Musical Bàsica. Inclou instrument, llenguatge musical, harmonia, conjunts vocals i instrumentals i assignatures optatives. També ofereix la preparació necessària per poder accedir a estudis de grau professional.

 

Nivell

Assignatures

Llista d’optatives

1r i 2n – Llenguatge musical (2 h)
– Instrument  (50 min)
– Conjunt instrumental /orquestra (Consultar annex)
– Optativa opcional (inclosa en el preu)
Conjunt vocal (Consultar annex)
Educació de la veu  (45 min)
Música i noves tecnologies (1 h)
Educació corporal (1h)
3r i 4t – Llenguatge musical (2 h)
– Instrument  (1 h)
– Conjunt instrumental /orquestra (Consultar annex)
– Música de cambra (45’ – a partir de 4t d’instrument)
– Optativa opcional (inclosa en el preu)
Conjunt vocal (Consultar annex)
Educació de la veu  (45 min)
Música i noves tecnologies (1 h)
Educació corporal (1h)
Combo (45 min)
5è i 6è – Llenguatge musical (2 h)
– Instrument  (1 h)
– Conjunt instrumental /orquestra (Consultar annex)
– Música de cambra (45’ min – obligatòria a 5è)
– Optativa opcional (inclosa en el preu)
Conjunt vocal (Consultar annex)
Educació de la veu  (45 min)
Música i noves tecnologies (1 h)
Educació corporal (1h)
Combo (45 min)
Iniciació a la direcció (1h)
Història de la música (1h)
Preparació proves accés (1h)
Música de cambra (45’ -optativa a 6è)

Conjunts instrumentals i vocals

Consulteu els conjunts al full annex.

Optatives

 • Els alumnes que no estiguin anivellats d’instrument i llenguatge triaran les optatives del curs d’acord amb el tutor i l’equip directiu.
 • Es podrà fer més d’una optativa sempre que hi hagi places disponibles i amb el consentiment del tutor.
 • L’escola es reserva el dret de suprimir alguna optativa, si així ho creu necessari.
 • En el cas dels alumnes que facin conjunt vocal o instrumental i orquestra, el conjunt es podrà comptar com optativa.

Altres

 • Hi ha la possibilitat de fer un segon instrument (30, 40 o 50 minuts) sempre que hi hagi plaça (té un cost a part i no compta com a optativa).

AMPLIACIÓ

L’Ampliació és un programa adreçat a tots aquells alumnes que tenen interès a seguir la seva formació musical però amb menys dedicació horària que el programa de Nivell Mitjà. Ofereix una formació pràctica i teòrica que permet gaudir tant de la interpretació individual com col·lectiva de la música.

 

Nivell

Assignatures

Llista d’optatives

1r i 2n – Llenguatge musical (1h)
– Instrument (30 min individual
(45 min 2 alumnes)
– Optativa opcional (inclosa en el preu)
Conjunt instrumental (Consultar annex)
Conjunt vocal (Consultar annex)
3r a 6è – Instrument (30 min individual
45 min 2 alumnes)
– Optativa opcional (inclosa en el preu)
Conjunt instrumental (Consultar annex)
Conjunt vocal (Consultar annex)
Educació de la veu (45 min)
Música i noves tecnologies (1 h)
Educació corporal (1h)
Combo (45 min)
Iniciació a la direcció (1h)
Història de la música (1h)
Música de cambra (45’ a partir de 4t)

Conjunts instrumentals i vocals

Consulteu els conjunts al full annex.

Optatives

 • Les places de les optatives s’adjudicaran pel següent ordre de prioritat: nivell mitjà, ampliació, adults, música oberta.
 • Es podrà fer més d’una optativa sempre que hi hagi places disponibles i amb el consentiment del tutor.
 • L’escola es reserva el dret de suprimir alguna optativa si així ho creu necessari.

Altres

 • Els alumnes d’ampliació poden passar a nivell mitjà, sempre d’acord amb el criteri del tutor.
 • Les classes d’instrument podran ser individuals o col·lectives segons el criteri del tutor.
 • Als 18 anys es passa a l’oferta formativa d’adult.
 • Hi ha la possibilitat de fer un segon instrument (30, 40 o 50 minuts) sempre que hi hagi plaça (té un cost a part i no compta com a optativa).

ADULTS

Destinat a aquells infants i adults que no cursen cap programa del pla d’estudis, però que volen formar part d’un conjunt vocal o instrumental de l’escola o participar en alguna de les ofertes formatives que ofereix puntualment el centre.

SENSE FORMACIÓ MUSICAL PRÈVIA

Adreçat a alumnes a partir de es de 2n de Primària

 • Conjunt Orff (45 min)
 • Cor (45 min)
 • L’escola es reserva el dret de suprimir alguna assignatura, si així ho creu necessari.
 • Les places dels conjunts s’adjudicaran pel següent ordre de prioritat: formació musical bàsica, música oberta.

AMB FORMACIÓ MUSICAL PRÈVIA

Per accedir als conjunts, s’haurà de fer una prova d’accés.

CONJUNTS INSTRUMENTALS

 • Orquestra Cordes al Vent (1 h)
 • Conjunt de guitarres FMB (1 h)
 • Conjunt de guitarres FMA (1 h 30 min)
 • Grup de vent (FMA) (1 h 30 min)
 • Orquestra EMMPAC Simfònica del Baix Penedès (2 h)
 • Combos (FMA) (45 min)

CONJUNTS VOCALS

 • Cor FMB – 45 min
 • Cor Veus Blanques – 1 h 30 min (a partir dels 10 anys amb prova prèvia)
 • Cor Zongora – 2 h (a partir dels 16 anys amb prova prèvia)

OPTATIVES

 • Educació de la veu (45 min)
 • Música i noves tecnologies (1 h)
 • Educació corporal (1h)
 • Iniciació a la direcció (1h)
 • Història de la música (1h)

Normativa música a mida / aula música oberta

 • La matrícula del conjunt dependrà de les places disponibles.
 • Les places de les optatives s’adjudicaran pel següent ordre de prioritat: nivell mitjà, ampliació, adults, música oberta.
 • Pels conjunts instrumentals, els vocals, Música i Noves Tecnologies, Combo i Iniciació a la Direcció es farà prova d’accés.

AULA DE DANSA

L’aula de dansa clàssica acull alumnes que compaginen els seus estudis musicals amb la dansa dins la mateixa escola, però també aquells que només volen fer aquesta sola disciplina artística. Hi ha tres grups d’edat:

 • De 4 a 6 anys.
 • De 7 a 9 anys.De
 • 9 a 12 anys.

A partir d’aquest curs també hi ha aula de flamenc per a alumnes a partir de 15 anys.

ANNEX

Conjunts instrumentals i vocals de l’escola
Programes de Formació Musical Bàsica, Avançada, Adults i Música oberta

CONJUNTS INSTRUMENTALS

•    Orquestra Cordes al Vent (1 h)
•    Conjunt de guitarres FMB (1 h)
•    Conjunt de guitarres FMA (1 h 30 min)
•    Grup de vent (FMA) (1 h 30 min)
•    Orquestra EMMPAC Simfònica del Baix Penedès (2 h)
•    Combos (FMA) (45 min)

CONJUNTS VOCALS

•    Cor FMB (45 min)
•    Cor Veus Blanques (1 h 30 min) (a partir dels 10 anys amb prova prèvia)
•    Cor Zongora (2 h) (a partir dels 16 anys amb prova prèvia)

Instruments

•    Violí
•    Viola
•    Violoncel
•    Contrabaix
•    Flauta travessera
•    Oboè
•    Clarinet
•    Saxo
•    Trompeta
•    Trombó
•    Gralla
•    Tarota
•    Acordió diatònic
•    Piano
•    Orgue
•    Guitarra
•    Cant
•    Baix elèctric
•    Bateria